top of page

FOOTPASS LABEL

Voetbalclubs kunnen een audit aanvragen bij het extern auditbureau Double Pass om:

 • Sporttechnische ondersteuning te krijgen

 • In aanmerking te komen om subsidies te verkrijgen

 • In aanmerking te komen om provinciaal of interprovinciaal jeugdvoetbal te spelen

 • Advies te krijgen om hun werking te verbeteren

KSK Tongeren jeugdopleiding: 4-sterrenlabel!

In het voorjaar van 2020 ontving de jeugdopleiding van KSK Tongeren (stamnummer 54) -na een grondige audit door het externe bureau Double pass in opdracht van Voetbal Vlaanderen- voor de 3de maal op rij een 4-sterren quotering. Dat is de hoogste quotering. Vanaf 3 sterren kan een club jeugdploegen inschrijven voor interprovinciaal voetbal. Met dit 4-sterrenlabel zijn we in een select gezelschap, want er zijn van de 70 interprovinciale jeugdopleidingen in Vlaanderen ongeveer 10 clubs met deze hoogste quotering. We kunnen wedijveren met clubs die op een hoger niveau spelen.

De audit betekent een volledige doorlichting van de jeugdopleiding:

 • Visie en strategie

 • Organisatie en communicatie

 • Infrastructuur

 • Kwaliteit medewerkers

 • Voetbalvisie en de uitwerking daarvan

 • Begeleiding op individueel niveau

 • Doorstroming jeugdspelers

Als club moet je flink wat documenten en bewijzen aanleveren. Bij een aantal bezoeken aan de club door de assessor worden de theorie en praktijk aan elkaar getoetst. Trainingen en wedstrijden worden beoordeeld op elk vlak. Gesprekken met trainers, spelers, medewerkers, coördinatoren, tvjo en eerste ploeg staan daarbij op het programma.

We citeren uit het auditrapport 2020:

 • er is een strategie met betrekking tot de doorstroming van spelers naar het eerste elftal

 • de missie, visie en waarden van de club zijn beschreven

 • er is een organigram op clubniveau en voor het sportieve gedeelte

 • de collectieve en individuele bestuurlijke verantwoordelijkheden zijn vastgelegd

 • de functieprofielen zijn duidelijk omschreven

 • de jeugdopleiding heeft een eigen budget, dat wordt ingezet voor het behalen van de operationele doelstellingen

 • er is een infobrochure en een uitgebreide website

 • Pro Soccer Data wordt permanent gebruikt voor het doorgeven van informatie

 • er wordt gewerkt met sportieve leerdoelen per bouw, per leeftijd en per spelersprofiel

 • er is aandacht voor de individuele ontwikkeling van de spelers in elke bouw

 • er worden video-opnames gemaakt van trainingen en wedstrijden van de jeugdploegen

 • de club voorziet een medische begeleiding en mentale ontwikkeling, en werkt daarvoor samen met externe specialisten

 • er zijn initiatieven in het kader van gezonde voeding, mentale skills,…

 • in de postformatiefase wordt veel aandacht gegeven aan de doorstroming naar het eerste elftal

 • er is een goede doorstroming naar de eerste ploeg

In het voorjaar van 2023 volgt een nieuwe doorlichting, gezien een club om de 3 jaren het label dient te vernieuwen.

bottom of page