top of page

LID WORDEN

Interesse om lid te worden? Vul het inlichtingenformulier hier in.

 

COMMUNICATIE GRATIS INSTROOMVOETBAL seizoen 2024-2025

 

Recent heeft de jeugdopleiding van onze club, KSK Tongeren, voor de vierde keer op rij, het viersterrenlabel behaald.

Maar dit weerhoudt de club niet om nieuwe initiatieven te nemen.

Jongeren die hun eerste stappen in het voetbal willen zetten, kunnen vanaf volgend voetbalseizoen 2024-2025 GRATIS starten bij KSK Tongeren!!!

Concreet zal dit van toepassing zijn voor kinderen die geboren zijn in: 2018 (U7) - 2019 (U6) en 2020 (U5)

 

Onze club gaat voor groep van jongeren bij de aanvang van hun hobby GEEN LIDGELD meer aanrekenen voor de eerste twee seizoenen dat de jongeren onafgebroken aangesloten zijn bij KSK Tongeren.

Geen lidgeld betekent GRATIS instroomvoetbal voor 2 seizoenen met dezelfde gediplomeerde en ervaren trainers als voorheen.

Na deze twee GRATIS seizoenen zijn deze spelers gevormd om hun opleiding in onze club voort te zetten.

 

 

De jeugdopleiding van KSK Tongeren is een onafhankelijke vzw waarvan je lid kunt worden. Dat lidmaatschap komt met een aantal rechten voor het lid en zijn/haar familie, maar ook met een aantal plichten.

 

Deze rechten en plichten vind je uitgebreid terug in het clubreglement van de jeugdopleiding. 

Een goede jeugdwerking kost (veel) geld. De bijdrage van de spelers door het betalen van het lidgeld  draagt slechts 25% van de kosten van de jeugdwerking. Daarom hangen we sterk af van de opbrengsten uit inkomgelden, sponsoring, kantine en evenementen.

Lidgelden

Het lidgeld voor seizoen 2023-2024 zal niet verhogen

Lidgeld gewestelijke en provinciale spelers

 • U5: 100 euro

 • U6: 195 euro

 • U7: 215 euro

 • U8-U17: 265 euro

Lidgeld interprovinciale spelers U10 - U19 + beloften

 • 415 euro 

Lidgeld fanion B

 • 150 euro

 

NIEUW REKENINGNUMMER! 

We hebben een nieuw rekeningnummer: BE29 9501 6437 9464. Alle andere rekeningnummers die jullie hebben van de club mogen verwijderd worden.

Betaling lidgeld

De betaling van het volledige lidgeld dient te gebeuren tegen ten laatste 15 juli 2023 op het rekeningnummer BE29 9501 6437 9464 met vermelding van de spelersinfo: naam, voornaam, geboortedatum en ploeg. Betaling enkel via overschrijving!

De betaling van de lidgelden en de kledij is niet het leukste moment van het jaar, maar het is wel noodzakelijk. Heb je vragen of opmerkingen over de betalingswijze van het lidgeld, dan mag je contact opnemen met Natacha Van den Steen via natacha.vandensteen@ksktongeren.be.

Laattijdige betaling van het lidgeld na 15 juli resulteert in een verhoging van het lidgeld met 20 euro. Pas als lidgeld en kledij betaald zijn, kan de speler deelnemen aan trainingen en wedstrijden. De speler uitschrijven en dan later terug inschrijven betekent een verhoging van 25 euro van het lidgeld, omdat wij hiervoor bondskosten dienen te betalen.

Lid worden geeft de volgende plichten:

 • Jaarlijkse betaling van het lidgeld.

 • Jaarlijkse aankoop van het kledingpakket.

 • Jaarlijks hulp door 1 van  de ouders bij minimum 1 evenement georganiseerd door de club.

Kledijpakketten

Al onze jeugdploegen trainen in dezelfde kledij. Deze kledij is opgenomen in het kledijpakket, dat ook de wedstrijdkleding en een trainingsbal bevat. Het verplichte kledijpakket wordt gepast en besteld in mei/juni en dient betaald te worden bij bestelling. Het afhalen van de kledij kan enkel na het betaling van het lidgeld. De ouders en spelers ontvangen een mail wanneer ze het kledijpakket kunnen oppikken.

We trachten de aankoop van kledij tot een minimum te beperken. Gezien al onze ploegen trainen in KSK Tongeren outfit en wedstrijdkledij en uitgaanskledij nodig zijn, spreken we over een vrij omvangrijk kledingpakket. In jaar 1 van aansluiting of bij de start van een nieuwe driejaarlijkse cyclus is dit pakket het meest uitgebreid en het bedrag het hoogst. In dat seizoen bedraagt het kledijpakket ongeveer 200 euro. In jaar 2 en 3 is dit telkens ongeveer 100 euro

Terugbetaling lidgeld

Via de vrijetijdswinkel van het Huis van het Kind Tongeren kun je een terugbetaling van 80% van het lidgeld van de sportactiviteit van uw kind ontvangen, met een maximum van 150 euro. Wie komt in aanmerking voor de vrijetijdswinkel? Kinderen van ouders met een leefloon, het voorkeurtarief in de ziekteverzekering, in budgetbegeleiding/schuldbemiddeling of tewerkgesteld in een sociale of beschutte werkplaats. De vrijetijdswinkel is open elke donderdag van 13.30 uur tot 19.30 uur. Adres: Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren.

Betaling van het lidgeld geeft recht op

 • Lidmaatschap van KSK Tongeren Jeugdopleiding (stamnummer 54).

 • Een verzekering bij ongevallen.

 • Deelname aan 2 tot 3 trainingen per week (als de aankoop van het kledijpakket in orde is)

Ouders helpen, engagement is de basis

Met de ouders willen we afspraken maken over hoe we samen de club beheren. We denken immers dat de club enkel stappen kan zetten wanneer we dit samen doen, wanneer we de lasten delen. 

Momenteel drijft de club op een te klein aantal vrijwilligers. Dat is een risico. Om het sociaal weefsel van de club te versterken, de vrijwilligers te ontlasten en om ervoor te zorgen dat we onze middelen naar de sportieve ontwikkeling van onze jeugdwerking gaan, vragen we meer medewerking met de ouders. We denken dat verenigingen die dit doen de beste resultaten halen, in het voordeel van de jeugdspelers. Dit is de toekomst.

De voorbije jaren hebben we pogingen gedaan om meer hulp van de ouders te krijgen. Maar een handje bijsteken blijkt voor een groep ouders een grote opgave, zelfs onmogelijk. Dat betekent dat het steeds dezelfde ouders (en vrijwilligers) zijn die komen helpen. 

Door het inschrijven van je kind voor onze jeugdopleiding verklaar je je akkoord om 1x per jaar als ouder een halve dag te komen helpen bij de evenementen en/of activiteiten. 

Richtlijnen ouders

 • De ouders erkennen het clubreglement te hebben gelezen en verklaren zich bereid om dit te volgen. 

 • De ouders erkennen het charter ouders te hebben gelezen in het clubreglement en zich daaraan te houden.

 • De ouders kiezen per ploeg 1 vertegenwoordiger die in de ouderraad zal zetelen.

 • De ouders kennen de regels van de Vlaamse voetbalbond en houden zich daaraan. 

 • Supporteren gebeurt op een kindvriendelijke wijze, trouw aan de principes van onze club en met respect voor alle betrokkenen

 • De ouders steunen hun kind vooral bij tegenslagen en teleurstellingen: geef goede prestaties de gepaste aandacht. Enige zin voor relativering kan op termijn geen kwaad.

 • De ouders laten het coachen over aan de trainer. Dit zowel op training als tijdens de wedstrijd.

 • De ouders respecteren de scheidsrechter en vechten zijn/haar beslissingen niet aan.

Contact

Contact algemene vragen: info@ksktongeren.be

Contact kledij: kledij@ksktongeren.be
Contact lidgeld: natacha.vandensteen@ksktongeren.be

Contact sportieve vragen: tvjo@ksktongeren.be

bottom of page