LID WORDEN

De jeugdopleiding van KSK Tongeren is een onafhankelijke vzw waarvan je lid kunt worden. Dat lidmaatschap komt met een aantal rechten voor het lid en zijn/haar familie, maar ook met een aantal plichten.


Deze rechten en plichten vind je uitgebreid terug in het clubreglement van de jeugdopleiding

Een goede jeugdwerking kost (veel) geld. De bijdrage van de spelers door het betalen van het lidgeld  draagt slechts 25% van de kosten van de jeugdwerking. Daarom hangen we sterk af van de opbrengsten uit inkomgelden, sponsoring, kantine en evenementen. Het jaarlijkse lidgeld dient betaald te worden voor de start van het seizoen, met als uiterste datum 15 juli. Bij niet-tijdige betaling zal de speler niet mogen deelnemen aan competitiewedstrijden en zal er een boete zijn!

Al onze jeugdploegen trainen in dezelfde kledij. Deze kledij is opgenomen in het kledijpakket, dat ook de wedstrijdkleding en een trainingsbal bevat. Het verplichte kledijpakket wordt gepast en besteld in mei/juni en dient betaald te worden bij bestelling. Het afhalen van de kledij kan enkel na het betaling van het lidgeld. De ouders en spelers ontvangen een mail wanneer ze het kledijpakket kunnen oppikken.

Lid worden geeft de volgende plichten:

 • Jaarlijkse betaling van het lidgeld.

 • Jaarlijkse aankoop van het kledingpakket.

 • Jaarlijks hulp door 1 van  de ouders bij minimum 1 evenement georganiseerd door de club.

Kledijpakketten

We trachten de aankoop van kledij tot een minimum te beperken. Gezien al onze ploegen trainen in KSK Tongeren outfit en wedstrijdkledij en uitgaanskledij nodig zijn, spreken we over een vrij omvangrijk kledingpakket. In jaar 1 van aansluiting of bij de start van een nieuwe driejaarlijkse cyclus is dit pakket het meest uitgebreid en het bedrag het hoogst. In dat seizoen bedraagt het kledijpakket ongeveer 200 euro. In jaar 2 en 3 is dit telkens ongeveer 100 euro.

Lidgelden

Lidgeld gewestelijke en provinciale spelers

 • 155 euro voor U5-U6

 • 175 euro voor U7 (190 euro voor wie niet is komen helpen in 2019-20)

 • 225 euro voor U8-U17 (240 euro voor wie niet is komen helpen in 2019-20)

Lidgeld interprovinciale spelers

 • 300 euro voor U10-U11 (315 euro voor wie niet is komen helpen in 2019-20)

 • 375 euro voor U12-U19 (390 euro voor wie niet is komen helpen in 2019-20)

Spelers die zich nu nog uitschrijven bij onze club maar toch zullen blijven volgend seizoen, dienen 25 euro administratiekost te betalen. Het kost ons als club immers 25 euro per aansluiting.

Terugbetaling lidgeld

Via de vrijetijdswinkel van het Huis van het Kind Tongeren kun je een terugbetaling van 80% van het lidgeld van de sportactiviteit van uw kind ontvangen, met een maximum van 150 euro. Wie komt in aanmerking voor de vrijetijdswinkel? Kinderen van ouders met een leefloon, het voorkeurtarief in de ziekteverzekering, in budgetbegeleiding/schuldbemiddeling of tewerkgesteld in een sociale of beschutte werkplaats. De vrijetijdswinkel is open elke donderdag van 13.30 uur tot 19.30 uur. Adres: Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren.

Betaling van het lidgeld geeft recht op

 • Lidmaatschap van KSK Tongeren Jeugdopleiding (stamnummer 54).

 • Een verzekering bij ongevallen.

 • Deelname aan 2 tot 3 trainingen per week (als de aankoop van het kledijpakket in orde is)

Ouders helpen, engagement is de basis

Met de ouders willen we afspraken maken over hoe we samen de club beheren. We denken immers dat de club enkel stappen kan zetten wanneer we dit samen doen, wanneer we de lasten delen. 

Momenteel drijft de club op een te klein aantal vrijwilligers. Dat is een risico. Om het sociaal weefsel van de club te versterken, de vrijwilligers te ontlasten en om ervoor te zorgen dat we onze middelen naar de sportieve ontwikkeling van onze jeugdwerking gaan, vragen we meer medewerking met de ouders. We denken dat verenigingen die dit doen de beste resultaten halen, in het voordeel van de jeugdspelers. Dit is de toekomst.

De voorbije jaren hebben we pogingen gedaan om meer hulp van de ouders te krijgen. Maar een handje bijsteken blijkt voor een groep ouders een grote opgave, zelfs onmogelijk. Dat betekent dat het steeds dezelfde ouders (en vrijwilligers) zijn die komen helpen. 

Door het inschrijven van je kind voor onze jeugdopleiding verklaar je je akkoord om 1x per jaar als ouder een halve dag te komen helpen bij de evenementen en/of activiteiten. Doe je dit niet, dan verhoogt het jaar erna je lidgeld met 30 euro.

Richtlijnen ouders

 • De ouders erkennen het clubreglement te hebben gelezen en verklaren zich bereid om dit te volgen. 

 • De ouders erkennen het charter ouders te hebben gelezen in het clubreglement en zich daaraan te houden.

 • De ouders kiezen per ploeg 1 vertegenwoordiger die in de ouderraad zal zetelen.

 • De ouders kennen de regels van de Vlaamse voetbalbond en houden zich daaraan. 

 • Supporteren gebeurt op een kindvriendelijke wijze, trouw aan de principes van onze club en met respect voor alle betrokkenen

 • De ouders steunen hun kind vooral bij tegenslagen en teleurstellingen: geef goede prestaties de gepaste aandacht. Enige zin voor relativering kan op termijn geen kwaad.

 • De ouders laten het coachen over aan de trainer. Dit zowel op training als tijdens de wedstrijd.

 • De ouders respecteren de scheidsrechter en vechten zijn/haar beslissingen niet aan.