top of page

REGLEMENT

Als jeugdopleiding hechten we veel belang aan ons clubreglement dat de rechten en plichten beschrijft van jeugdspelers, ouders en begeleiders. KSK Tongeren is immers meer dan een sportvereniging; wij zijn een gemeenschap, een familie van mensen die samen het hart vormen van deze club. 

Samen creëren we de uitstraling van onze club. Het kennen van het clubreglement en er gevolg aan geven zorgt ervoor dat deel uitmaken van onze mooie voetbalclub een leuke ervaring is voor alle betrokkenen: spelers, ouders, trainers, scheidsrechters, vrijwilligers,… Met deze afspraken streven we ernaar om samen het hoogst mogelijke niveau te halen in alles wat we doen. Want we willen meer zijn dan een sportopleiding, we willen ook een kader creëren voor het leven en bieden in onze voetbalopleiding naast sport ook discipline, omgangsvormen, kennis van lichaam en geest, een opvoeding kortom.

Goede afspraken maken goede vrienden.

 

Gelieve dan ook het clubreglement grondig te lezen. Daarin vind je ook het charter dat alle ouders dienen te onderschrijven als ze hun kind inschrijven bij KSK Tongeren.

bottom of page