top of page

AANSLUITEN

Wil je bij KSK Tongeren spelen?

KSK Tongeren wil een jeugdopleiding zijn voor jongeren uit Tongeren en omgeving. Met als uitgangspunt FUN trachten we elke speler beter te maken op het vlak van tactiek, techniek, fysiek en mentaliteit. Jongens en meisjes. Als een speler beter wil worden, dan kan die zich aanmelden bij onze jeugdacademie. Dat betekent dat in de onderbouw (U5-U9) elke speler kan aansluiten, ongeacht zijn/haar niveau. Zolang de ploegen nog niet te vol zijn. We vragen wel steeds dat de kandidaat-speler aan een aantal testtrainingen deelneemt om het talent en de motivatie van de speler te kunnen inschatten. En natuurlijk moet de speler het zelf ook leuk vinden. 

Vanaf de middenbouw dienen de testtrainingen ook om het niveau van de speler in te schatten en te beslissen of hij/zij wel of niet kan aansluiten en voor welk niveau (gewestelijk of provinciaal/interprovinciaal) de speler in aanmerking komt. Houd er rekening mee dat de ploegen reeds in april gevormd zijn voor het volgende seizoen. Dat betekent dat na die periode spelers enkel nog kunnen aansluiten bij die ploegen waar nog onvoldoende spelers zijn. 

U kunt contact opnemen en de gegevens van de kandidaat-speler achterlaten via deze link.

 

Scouting

KSK Tongeren doet natuurlijk ook aan actieve scouting. Dit zowel voor de gewestelijke als de provinciale/interprovinciale ploegen. Spelers die gescout worden, worden in de loop van het seizoen uitgenodigd voor een aantal testtrainingen bij de ploeg van hun leeftijd en beoogde niveau. Wanneer de club en de speler een samenwerking zien zitten, gaan we over tot een aansluiting. Zo worden de ploegen tegen begin april gevormd, om goed voorbereid aan het seizoen te beginnen.


Voor de scouting werken we ook samen met partnerclub RSC Anderlecht. We organiseren gezamenlijke scoutingdagen, waarbij de scouts van Anderlecht aanwezig zijn om interessante spelers aan het werk te zien. Jaarlijks gaan een aantal spelers van onze jeugdopleiding zo ook eens trainen in het jeugdcomplex van RSC Anderlecht.


Ken je een interessante speler of wil je zelf gescout worden ? Stuur dan een mailtje naar onze hoofdscout via talenten@ksktongeren.be

 

 

Ontslag indienen bij je vorige club

Elke speler kan zijn ontslag indienen bij zijn club via een digitale procedure. Ontslag indienen kan enkel in de periode van 1 april t/m 30 april!  Meer info vind je op de website van de Belgische voetbalbond.

Na dit ontslag kan de speler zich via zijn nieuwe club terug aansluiten (via E-kickoff), op voorwaarde dat de nieuwe aansluiting gebeurt in de periode van 15 mei tot en met 31 augustus.

Om via digitale weg ontslag te nemen, is het enige wat je nodig hebt een identiteitskaart, kaartlezer en GSM-nummer. Je hoeft niet eens de PIN-code van je eID te kennen. Heb je geen kaartlezer? Dan kun je je ontslag ook per aangetekend schrijven bezorgen aan je vorige club. Dat kan met dit document.

Als de speler minderjarig is, moet de identiteitskaart van de speler worden uitgelezen. Vervolgens worden de naam en het GSM-nummer van een ouder gevraagd, die dan kan tekenen. 

Waarom digitaal ontslag nemen?

  1. Het is heel eenvoudig.

  2. We verwerken meteen jouw ontslag.

  3. We brengen zelf jouw ex-club op de hoogte.

  4. Het is helemaal gratis.

Bij ontslag op papier moet je dus een aangetekende zending versturen naar jouw club en Voetbal Vlaanderen/KBVB.

Belangrijk! Ontslag nemen kan uiterlijk tot en met 30 april. Je blijft wel nog tot het einde van het seizoen speelgerechtigd. Wil je na april nog veranderen van club, dan heb je het akkoord nodig van je huidige club.

 

Aansluiten

Een aansluiting kan op de club of kan op afstand gebeuren. Aansluitingen kunnen pas vanaf 15 mei naar de voetbalbond verstuurd worden. Dien eerst het ontslag in bij je vorige club. Dat moet gebeuren tussen 1 en 30 april! Om dit op afstand te doen moet de spelers de volgende gegevens bezorgen per E-mail bezorgen aan KSK Tongeren: 

  • Naam, voornaam, geboortedatum en geboorteplaats speler

  • Een scan of een foto van de voor- en achterkant van de identiteitskaart van de speler

  • Woonplaats: straat, huisnummer, postcode en gemeente

  • GSM-nummer en E-mail adres van één van de ouders

  • Informatie: heeft de speler ooit in het buitenland gespeeld, heeft hij/zij ooit in het buitenland gewoond. Indien ja bezorg je de info over de laatste verblijfplaats in het buitenland en de datum van verhuis naar België.

 

Transfer

Een transfer kan jaarlijks gebeuren vanaf 1 juni tot en met 31 augustus. Hiervoor is het akkoord van de vorige club nodig. En overgang doen op basis van een transfer is een risico omdat de meeste clubs GEEN spelers meer laten vertrekken als zij geen ONTSLAG hebben genomen. Bekijk dus zeker bovenstaand het stuk over ontslag nemen. Als de vorige club akkoord is met de transfer, dan hebben we enkel de gegevens van de speler, een scan of een foto van de voor- en achterkant van de identiteitskaart van de speler en het GSM-nummer en het E-mailadres van één van de ouders nodig. Deze zijn te bezorgen aan onze gerechtigde correspondent Dany Smet via E-mail naar: jeugdgc@ksktongeren.be

bottom of page